Vote now through August 23. #MBFmiami https://miamiagentmagazine.com/2019/08/05/vote-now-2019-miami-agents-choice-awards/